Hva er Hjertego' Matglede

Matglede er viktig for livskvaliteten, og sunnhet og matglede kommer på ingen måte i konflikt med hverandre. Det er like gjerne to sider av samme sak!

Dine gjester blir stadig mer opptatt av god ernæring og sunt kosthold. Dette gir deg nye muligheter – ikke begrensninger. Gjennom kurs hos oss kan du tilegne deg mye nyttig kunnskap om kosthold og ernæring. I kombinasjon med nytelse og matglede vil opplæringen gi deg flere fornøyde og lojale gjester.

Kursene fokuserer på sunnhet og helse, tilberedning, oppskrifter og kreativitet. Sunn mat på en enkel måte, uten kompromisser og med masse inspirasjon og glede.

Nasjonalt råd for ernæring mener at økt ernæringskompetanse i undervisning på alle nivåer fra grunnskole til medisinutdanning er viktig. Det er også behov for mer kompetanse om ernæring for ansatte innen helse- og omsorgstjenesten, i matvareindustrien og i dagligvarehandelen.

Også for det profesjonelle storkjøkkenmarkedet er dette viktige retningslinjer.

Vi i Mills Proff Partner ønsker å være en sterk bidragsyter til at storkjøkkenbransjen får tilført ny viktig kompetanse innen ernæring og sunn mat.

Mersmak Mills storhusholdning