Nøkkelhullsmerket

Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark har valgt Nøkkelhullet som symbol på sunnere matvarer.

Nøkkelhullet stiller krav til minimumsinnhold av kostfiber og maksimumsinnhold av fett, salt og sukker innenfor 25 matvaregrupper. For noen matvaregrupper er det i tillegg krav til minimumsinnhold av fullkorn, frukt eller grønnsaker. Kravet til salt oppgis som natrium (mengde natrium = mengde salt dividert med 2,5).

Matvarer som skal nøkkelhullsmerkes, må være ferdigpakket, med unntak av fersk fisk, frukt og grønnsaker.

Ved å klikke på de ulike matvaregruppene, kan du se hvilke krav som stilles til de forskjellige gruppene.

Fullstendig informasjon om hvilke kriterier som gjelder for ulike næringsmidler finner du i nøkkelhullsforskriften.