Helseutfordringene

Stadig flere blir overvektige i verden. Dette gjelder også i Norge.

Overvekt
Det anslås at 10 % av europeiske barn er overvektige i 2010 og WHO anslår videre at i 2015 kommer antallet overvektige voksne til å øke til enorme 2,3 milliarder! 700 millioner av disse vil falle innenfor fedmekategorien. Årsakene til fedme kan være ulike, men generelt er det et for høyt energiinntak i forhold til det kroppen forbruker som gjør at man legger alt for mye på seg. Det er m.a.o. helt avgjørende å innta riktig mengde mat i forhold til forbruk og også meget viktig å være daglig i fysisk aktivitet.

Overvekt gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Og hjerte- og karsykdommer er igjen den hyppigste dødsårsaken i Norge.

Det er ingen nøyaktig skille mellom hva som er overvekt, undervekt eller normalvekt. Dette varierer både på bakgrunn av kultur, alder og fysisk form. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt at det benyttes en felles formel for en utregning og har satt en internasjonal grense som skiller mellom overvekt, normalvekt og undervekt. Denne formelen kalles for BMI (Body Mass Index) og er en matematisk utregning av vekt i forhold til høyde.

BMI
Mellom 19 og 25 regnes som normalvekt for personer under 35 år. BMI over 25 regnes som overvekt og BMI over 30 som kraftig overvekt (fedme). For personer over 35 år, er sunn kroppsvekt definert som BMI mellom 21 og 27. Hvis andre risikofaktorer (som lite fysisk aktivitet og røyking) også er til stede i stor grad, så er en lavere BMI å betrakte som en sunn kroppsvekt.

Utregningsformel BMI: Vekt i kg / (høyde i meter x høyde i meter).