Nøkkelhullet stiller krav til minimumsinnhold av kostfiber og maksimumsinnhold av fett, salt og sukker innenfor 25 matvaregrupper. For noen matvaregrupper er det i tillegg krav til minimumsinnhold av fullkorn, frukt eller grønnsaker. Kravet til salt oppgis som natrium (mengde natrium = mengde salt dividert med 2,5).

Matvarer som skal nøkkelhullsmerkes, må være ferdigpakket, med unntak av fersk fisk, frukt og grønnsaker.

Ved å klikke på de ulike matvaregruppene, kan du se hvilke krav som stilles til de forskjellige gruppene.

Fullstendig informasjon om hvilke kriterier som gjelder for ulike næringsmidler finner du i nøkkelhullsforskriften.