Viktig for kroppen
Kolesterol er blant annet involvert i transport av fett rundt i kroppen og vi trenger derfor både fett og kolesterol, men problemene oppstår når vi får for mye av det. Høyt kolesterol er en av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer. Alt fett inneholder like mye energi. Det som er viktig å tenke på er både fettmengde (altså det totale inntaket) og fettkvalitet (det vil si type fett).