Denne porsjonen på Mazarinkake er beregnet på 1/1 gastronormform